Beveiliging van gebouwen en personeel

Een goede beveiliging begint bij een goed advies. Wij als VEB-installateur helpen u met het opstellen van een risicoanalyse voor gebouw en personeel. Aan de hand van deze analyse zullen wij u vervolgens de mogelijkheden aandragen.

Los van verplichtingen, die u wellicht zijn aangedragen door uw verzekeringsmaatschappij, staat het u vrij zelf maatregelen te treffen die u een beter gevoel geven over de beveiliging van het gebouw, de goederen en personeel.

Daarbij geeft het doornemen van de volgende lijst maatregelen u inzicht welke stappen te ondernemen. Die bestaan uit; Organisatorische-, Bouwkundige-, Elektronische-, Elektrischemaatregelen, Compartimentering en Alarmopvolging.

Aan de hand van dit voorbeeld geven wij u inzicht van de mogelijkheden. Dit zijn de constateringen die uit een willekeurige bedrijfsanalyse zijn gekomen;

A. De verzekering verplicht een inbraakalarmsysteem
B. Bij brand wil ik gewaarschuwd worden
C. Bij inbraak wil ik voorkomen dat er zo weinig mogelijk meegenomen wordt
D. Ik wil mijn personeel beschermen tegen een overval situatie
E. Ik wil zien wie voor de hoofdingang of de leveranciersingang staat voordat ik open
F. Ik wil kunnen zien wat er in mijn andere vestiging gebeurt
G. Mijn medewerkers mogen niet in alle kantoren komen
H. s'Avonds wil ik in het licht kunnen aankomen of vertrekken
 

Hoe dit te doen en voldoen aan de gestelde randvoorwaarden?
Met het plaatsen van een alarmeringssysteem (A) eventueel gecombineerd met brandalarmering (B) bewaken we de goederen tegen brand en inbraak. Om te voorkomen dat geld en goederen toch nog even snel meegenomen worden kiezen we ervoor aanwezig geld in een daarvoor bestemde kluis (C,D) te deponeren, we schaffen voor het kleingereedschap en de laptops een inbraakwerende kast aan

Het  plaatsen van een mistgenerator (C) ontneemt onbevoegden letterlijk het zicht tijdens een inbraakpoging. Tevens is uitbreiding met een vaste alarmknop of een draadloze alarmknop (D) mogelijk, een veel gehoorde opmerking is; "s'avonds zit hier weleens iemand alléén te werken".

Om te weten wat er hier lokaal en in de andere vestigingen gebeurt, dit kan zijn in een winkel, kantoor, horecagelegenheid of andere onderneming, plaatsen we in iedere vestiging een digitale videorecorder(E) met hierop aangesloten diverse camera's (E). Deze sluiten we aan op het computernetwerk en maken het toegankelijk vanaf het internet (F). Met dit instrument kunnen we nu in één oogopslag op de Pc zien, waarop de bijbehorende software is geplaatst, wat er in de vestigingen gebeurt en blijft beeldmateriaal beschikbaar indien zich een calamiteit voordoet. In een winkel is het gebruikelijk een extra monitor te plaatsen, dit opdat het personeel een volledig overzicht heeft op de goederen en het doen en laten van klanten.

Het elektronisch of mechanisch toegangscontrolesysteem (G) zorgt dat alléén die medewerkers toegang tot een ruimte hebben, welke hiertoe bevoegd zijn. Dit kan uitgevoerd worden met elektronisch systeem met een zogenaamde "pas" en paslezer voor de ruimte of door gebruikmaking van een fysiek codepaneel. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een sleutelsysteem waarbij sleutels worden uitgegeven die op iedere cylinder past (generale hoofdsleutel) of, één met toegangsbeperking (groepensleutel). Dit gebeurt met een Hoofd en sub-hoofdsleutel systeem. Per afdeling verkrijgt men een sleutel die toegang verschaft tot uitsluitend die afdeling.

Om niet in het donker te hoeven sluiten bestaan de volgende mogelijkheden. Lichtschakeling via afstandsbediening. Automatisch, bij het bereiken van een bepaald gebied met behulp van een of meerdere lichtsensoren. Een andere mogelijkheid is de verlichting middels een tijdschakeling te laten schakelen. Tot slot willen we erop wijzen dat het mogelijk is alle daarvoor aangewezen verlichting in een panieksituatie aan, danwel uit te kunnen schakelen.

De systemen die wij hiervoor tot onze beschikking hebben zijn afkomstig van gerenomeerde leveranciers en fabrieken. De systemen behoren veelal tot de volgende merken.

Voor alarmsystemen hebben wij keuze uit de volgende systemen Microtech Galaxy, Satel Integra, Aritech, Ademco, Omni
De digitale videorecorders zijn doorgaans van de merken, Honeywell, Samsung en AL-net
Bestaat de belangstelling voor een elektronisch toegangsconstrole systeem dan biedt Satel Integra een hele mooie oplossing
Gaat uw voorkeur uit naar een Hoofd en sub-hoofdsleutel systeem dan komen we uit bij het duitse merk Wilka
Kluizen, inbraakwerende kasten en afstortkluizen van Rosengrens, De Raat
Lichtschakelingen, Gira, Jung, Moeller Electric en Busch Jaeger

 

BaseCompany uw partner in Business